Skrei

Skrei fisket fra Lofoten i sør til Finmark i nord.

Sesong fra 1. januar til 30. april  

Kvalitetsmerket Skrei viser gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard – NS 9406 Skrei. Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på skreien. Kun skrei som oppfyller de strenge kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket for skrei, og bare i perioden januar til april.

Den enkelte godkjente virksomhet som merker og selger skrei under kvalitetsmerket har ansvaret for at kvalitetskravene er oppfylt. Sjømatrådet forvalter kvalitetsmerket på vegne av de lisensierte aktørene. Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system- og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart. Kontrollene blir foretatt på ulike steder i verdikjeden: ved pakke-/filetanlegg, i løpet av transport og framme hos kjøper.

Produkter

Produkter

Hel fisk

Forpakning
10/20 kg isopor

Størrelse:
2-4,4-6,6+,8+,10+ kg
med eller uten hode

Loins

Forpakning
3/510/20 kg isopor

Størrelse:
200-500gr, 500gr+, 1200gr+
med eller uten skinn

Filet

Forpakning
3/5/10/20 kg isopor

Størrelse:
500-800 gr, 800gr+, 1200gr+
med eller uten skinn

Rogn

Forpakning
3/5 kg isopor

Størrelse:
200-1000gr, 1000gr+

Tunge

Forpakning
3/5 kg isopor