Hyse

Hyse med Norfrakvalitet

Full iset, blank, loins og filet

Hyse

Full iset

Forpakning:
20 kg isopor

Størrelse:
-1,1-1,5,1,5-2 og 2+ kg

Sesong:
Fangst hele året.

Blank

Forpakning:
10 kg isopor

Størrelse:
-1,1-1,5,1,5-2 og 2+ kg

Sesong:
Fangst hele året.

Ultra fersk og blank pakket hyse fra lokale småbåter.

Loins

Forpakning:
5 kg isopor

Størrelse:
100gr+ gram

Sesong:
Fangst hele året.

Filet

Forpakning:
10 kg isopor

Størrelse:
200-400,400-600,600gr+ gram

Sesong:
Fangst hele året.

Ultra fersk og blank pakket hyse fra lokale småbåter.