√Öpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven forplikter Norfra AS og Norfra AS sine datterselskaper i Norfra-konsernet til å:

‚ÄĘ utf√łre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
‚ÄĘ redegj√łre for v√•rt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
‚ÄĘ svare p√• informasjonsforesp√łrsler fra allmennheten.

Norfra as har siden lovens ikrafttredelse jobbet systematisk med √• etablere et helhetlig system for √• ivareta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold i v√•r virksomhet, leverand√łrkjede og med v√•re forretningspartnere. Vi er opptatt av √• bygge langvarige tillitsbasert forhold basert p√• profesjonell ekspertise og integritet, og √łnsker gjennom v√•r √•rlige redegj√łrelse √• vise √•penhet rundt v√•rt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne redegj√łrelsen beskriver v√•re retningslinjer og rutiner for √• h√•ndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert og tiltak vi har iverksatt som f√łlge av v√•re identifiserte risikoomr√•der.

Redegj√łrelsen omfatter perioden 1.1.2023-31.12.2023 og kan lastes ned i pdf. format ved √• trykke her!